Hekken – Hørre – Høtt?

Kan du hjelpe med informasjon om disse bildene? Hvis du kan utdype informasjonen vi har om disse bildene setter vi stor pris på tilbakemelding, bruk skjemaet for kommentarer under hvert enkelt bilde.

Tirsdagsklubben kan fortelle opprinnelsen til uttrykket: «Hekken, hørre, høtt»

Det var Ingvar Bakken 1920-1982, stortingsrepresentant fra Øymark og Østfold for AP, som i en bokhandel i Halden spurte etter boka «Hekken, hørre, høtt». Han var en skøyer herr Bakken, og boka han skulle ha var HVEM HVA HVOR. Utrykkene var kjente i grensetraktene fra før, men ble nok helst brukt hver for seg. Vi kan vel gi Ingvar Bakken æren av sammenstillingen av ordene.