Siste Nytt

09. juni 2019 | Comments: 0 |

Månedens motiv: Rødenes kirke - Juni 2020

30. mai 2020 | Comments: 0 |
Rødenes kirke. Vi har en kulturskatt i Marker!!
I 2009 feiret Rødenes kirke et jubileum. Det var 300 år siden den ble påbygd, og i den forbindelse ble ei bok lagd. Samtidig fikk bokkomiteen utført en C14 analyse, en karbondatering av treverket innvendig i taket. Den kunne fortelle at tømmeret ble avvirket engang mellom 1275 og 1290. Vi har en bygning i Marker som er godt og vel 700 år!! Kirken ble med andre ord, oppført av Erik Magnusson eller Magnus Lagebøters undersåtter!  
(...)

MÅNEDENS MOTIV: Likollenbakken - Mar 2020

24. feb. 2020 | Comments: 0 |
Åpning av Likollen hoppbakke

Da lensmann Sverre Lislegaard kom til Ørje i 1928 begynte han å ivre for å få til en hoppbakke. Han var selv en ivrig hopper og kjente mange i miljøet. Ørje Idrettslag begynte arbeidet med hoppbakke i Likollen.


 

Det var åpningsrenn 25. januar 1931 og blant deltagerne var den kjente skiløper Lauritz Bergendahl. Det møtte opp 2-300 tilskuere og hopplengen var opp (...)


MÅNEDENS MOTIV: Hytta på Jørnehaugen - Des 2019

08. des. 2019 | Comments: 0 |
Edvard Jørnehaugen 1860-1944.

I vestibylen på Marker bo-og servicesenter henger et bilde av en mann som må betegnes som en av bygdas siste original. Edvard Jørnehaugen ble født i 1860 som nr. 3 av 7 søsken. Foreldrene var Erik Olsen fra Høland og Anne Helene, datter av Christian Christiansen (Kjelsen).


 


 

Familien bodde på (...)


MÅNEDENS MOTIV: Støtta på Ørje - Nov 2019

01. nov. 2019 | Comments: 0 |

I 1834 ble kanalbygger Engebret Soot, skogeier Christian Haneborg i Høland og gårdbruker Iver A. Aarnes enige om å reise en bauta til minne om 17. mai og foreningen med Sverige i 1814. Klebersteinen er hentet fra klebersteinsbruddet ved Solerød.

Innskriften er:

Denne Steen er reist
Til Minde om
Friheden af den 17. (...)

MÅNEDENS MOTIV: HÅNDVERKSDAG PÅ KANALMUSEET - Okt 2019

14. okt. 2019 | Comments: 0 |

I et intervju med Smaalenene Avis sommeren 2018 fortalte Reni Braarud: "Håndverksdager har vi hatt i over 30 år her på Ørje. Navnet Slusefestivalen dukket opp etter hvert". Gjennom disse tredve årene har det blitt mange bilder, vi har vært heldige å fått tilgang til mange av dem. Vi har fått bilder fra Smaalenene Avis, fra Haldenvassdragets Kanalmuseum, fra Marker Fotoklubb og andre ivrige fotografer.

Her er (...)

Månedens motiv: Grenseboerbevis

09. juni 2019 | Comments: 0 |

Under andre verdenskrig måtte alle voksne personer (aldersgrense 15 år) bosatt i norske grenseområder ha et grenseboerbevis. Grenseboerbeviset var et slags pass for intern bruk i Norge; det var bevis på hvem du var og at du hadde lov til å oppholde deg i det området du ble kontrollert. I første omgang ble grenseboerbeviset innført for å kontrollere grensen mot Sverige.

Grenseboerbeviset var utstyrt med fotografi av innehaveren, samt innehaverens signatur, og med opplysning om yrke, (...)


Månedens motiv: Linnekleppen - Mai 2019

04. mai 2019 | Comments: 0 |

Linnekleppen ligger på delet mellom Rakkestad og Marker. Det har en høyde på 325 m.o.h. og driftes av Østfold skogselskap med flere sponsorere. På klare dager kan en se til Gaustatoppen.

Fra gammelt av var det en varde her som ble tent når det var fare på ferde. I 1908 ble det første branntårnet bygget. I 1936 ble det bygd et større tårn på 17 m. Her var det også et lite rom for brannvokteren. Det har i alle år vært brannvakt her hver sommer. Det er Nord-Europas eneste betjente (...)


MÅNEDENS MOTIV: Kunnskapens Tre - April 2019

06. april 2019 | Comments: 0 |

Syd for Huser, ved et veidele, sto det ei stor furu, den er nå hogd. Her var også et møtested for ungdommen. På denne furua ble grendas alle bekjentgjørelse slått opp. Det kunne være oppslag om møter, basarer o.l. Den var full av lapper husket de gamle. Her fikk de rede på hva som skulle foregå. Det ble brukt grov spiker, og det var fullt rundt trestammen. Treet ble døpt "Kunnskapens tre".

(...)


Månedens Motiv: Bøndernes Hus Ørje - Mars 2019

03. mars 2019 | Comments: 0 |

Den 8. april 1914 ble det holdt konstituerende generalforsamling i Frøken Brynildsens Hotell på Ørje. Blant sakene på møtet ble det vist tegning av bygget. I komiteen satt: P. Haneborg, A. Kilander, E. Haug og O. Braarud.

Samme år ble det skilt ut en tomt fra gnr. 91 Torp. Den lå på østsiden av Haldenveien ca. 600 m nord for gården. Bøndernes hus ble et fint laftet bygg som mange hadde glede av i 60 – 70 år. Huset ble brukt til konserter, teater og revyer. Det ble benyttet av (...)