Siste Nytt

09. juni 2019 | Comments: 0 |

Månedens motiv: Grenseboerbevis

09. juni 2019 | Comments: 0 |

Under andre verdenskrig måtte alle voksne personer (aldersgrense 15 år) bosatt i norske grenseområder ha et grenseboerbevis. Grenseboerbeviset var et slags pass for intern bruk i Norge; det var bevis på hvem du var og at du hadde lov til å oppholde deg i det området du ble kontrollert. I første omgang ble grenseboerbeviset innført for å kontrollere grensen mot Sverige.

Grenseboerbeviset var utstyrt med fotografi av innehaveren, samt innehaverens signatur, og med opplysning om yrke, (...)


Månedens motiv: Linnekleppen - Mai 2019

04. mai 2019 | Comments: 0 |

Linnekleppen ligger på delet mellom Rakkestad og Marker. Det har en høyde på 325 m.o.h. og driftes av Østfold skogselskap med flere sponsorere. På klare dager kan en se til Gaustatoppen.

Fra gammelt av var det en varde her som ble tent når det var fare på ferde. I 1908 ble det første branntårnet bygget. I 1936 ble det bygd et større tårn på 17 m. Her var det også et lite rom for brannvokteren. Det har i alle år vært brannvakt her hver sommer. Det er Nord-Europas eneste betjente (...)


MÅNEDENS MOTIV: Kunnskapens Tre - April 2019

06. april 2019 | Comments: 0 |

Syd for Huser, ved et veidele, sto det ei stor furu, den er nå hogd. Her var også et møtested for ungdommen. På denne furua ble grendas alle bekjentgjørelse slått opp. Det kunne være oppslag om møter, basarer o.l. Den var full av lapper husket de gamle. Her fikk de rede på hva som skulle foregå. Det ble brukt grov spiker, og det var fullt rundt trestammen. Treet ble døpt "Kunnskapens tre".

(...)


Månedens Motiv: Bøndernes Hus Ørje - Mars 2019

03. mars 2019 | Comments: 0 |

Den 8. april 1914 ble det holdt konstituerende generalforsamling i Frøken Brynildsens Hotell på Ørje. Blant sakene på møtet ble det vist tegning av bygget. I komiteen satt: P. Haneborg, A. Kilander, E. Haug og O. Braarud.

Samme år ble det skilt ut en tomt fra gnr. 91 Torp. Den lå på østsiden av Haldenveien ca. 600 m nord for gården. Bøndernes hus ble et fint laftet bygg som mange hadde glede av i 60 – 70 år. Huset ble brukt til konserter, teater og revyer. Det ble benyttet av (...)


MÅNEDENS MOTIV: TRAVKJØRING KROGSTADTJERNET - FEBRUAR 2019

02. feb. 2019 | Comments: 0 |
Travkjøring på Krogstadtjernet 13. dag jul var en gammel tradisjon som holdt seg til 1960-tallet. Det var Rødenes og Øymark Travselskap som arrangerte dette. De ble stiftet i 1875, som det andre travselskap i Norge. I 1948 var ca. 50 hester som deltok, og 2-300 tilskuere. I 1956 hadde antall hester minket til ca. 30, men det var ca. 400 tilskuere. Det var stor stas, og god stemning når det var travkjøringen, og mange hadde en «liten» på lomma. Etter kjøringen var det stor fest på Bøndernes Hus (...)

Månedens motiv: Børresrud - Desember 2018

07. des. 2018 | Comments: 0 |

På slutten av 1880 tallet begynte Andreas Børresrud landhandel på Børresrud, men gikk konkurs i 1893. Deretter drev Karel Ruud fram til 1916. Broren Ole overtok og bygget ny forretningsgård i 1921, med filial på Steinhaug ved Skislett. Da forretningsgården på Børresrud brant ned den 6. februar 1940, bygget han ny forretningsgård på andre siden av veien, som står der den dag i dag.

Fra 1928 bestyrte han den nyopprettede Børresrud poståpneri. I forbindelse med landhandleriet drev han (...)


MÅNEDENS MOTIV: Tellehytte - November 2018

02. nov. 2018 | Comments: 0 |

Selma Dammyr arbeidet som teller i 42 år. Hun begynte i 1914. Hun satt og førte inn i ei bok alle stokkene som ble fløtet gjennom kanalen og ut i Øymarksjøen. Fløterne som dro tømmeret fra tømmerbommen, ropte opp antall stokker og tømmerslag. Når uka var over, regnet hun sammen det som var fløtet over i uka. Hun førte også timelister over de som arbeidet der. Dette, sammen med antall moser som lå i bukta der, sendte hun med DS Turisten ned til Saugbrugsforeningen i Halden. Det første hun (...)


Månedens motiv: Kroksund bru - Oktober 2018

30. sep. 2018 | Comments: 0 |

Kroksund bru ble bygget og tatt i bruk i november 1964. Kroksund er stedet der fylkesvei 123 krysser Rødenessjøen.

Her var det tidligere ferjeleie, tettsted og kommunesentrum i Rødenes kommune. Stedet mistet gradvis sin betydning da Rødenes og Øymark kommuner ble slått sammen til Marker kommune 1. januar 1964. Kommuneadministrasjonen flyttet til Ørje. Landhandel, postkontor og mølle ble etter hvert lagt ned, og sagbruket som det siste ca 2015. I området ble det drevet mye fløting i (...)


Månedens motiv: Ørjeberga, stor sten - September 2018

03. sep. 2018 | Comments: 0 |
Dette var en stor steinblokk som raste ned fra Ørjeberga i slutten av 1880-årene. Den var flat på toppen, så her kunne en sitte. Folk på Ørje gikk spasertur hit om søndagene. De gikk «fra støtta til den store sten» I 1961 ble veien her utbedret, og da ble den skutt vekk. Harald Søbyskogen var skytebas. Han la 6-7 kg. dynamitt under på overkanten. Da skuddet gikk lå den og vippet, før den rullet ut i Rødenessjøen.


(...)