MÅNEDENS MOTIV: Tellehytte - November 2018

02. nov. 2018 | Comments: 0 |

Selma Dammyr arbeidet som teller i 42 år. Hun begynte i 1914. Hun satt og førte inn i ei bok alle stokkene som ble fløtet gjennom kanalen og ut i Øymarksjøen. Fløterne som dro tømmeret fra tømmerbommen, ropte opp antall stokker og tømmerslag. Når uka var over, regnet hun sammen det som var fløtet over i uka. Hun førte også timelister over de som arbeidet der. Dette, sammen med antall moser som lå i bukta der, sendte hun med DS Turisten ned til Saugbrugsforeningen i Halden. Det første hun (...)


Månedens motiv: Kroksund bru - Oktober 2018

30. sep. 2018 | Comments: 0 |

Kroksund bru ble bygget og tatt i bruk i november 1964. Kroksund er stedet der fylkesvei 123 krysser Rødenessjøen.

Her var det tidligere ferjeleie, tettsted og kommunesentrum i Rødenes kommune. Stedet mistet gradvis sin betydning da Rødenes og Øymark kommuner ble slått sammen til Marker kommune 1. januar 1964. Kommuneadministrasjonen flyttet til Ørje. Landhandel, postkontor og mølle ble etter hvert lagt ned, og sagbruket som det siste ca 2015. I området ble det drevet mye fløting i (...)


Månedens motiv: Ørjeberga, stor sten - September 2018

03. sep. 2018 | Comments: 0 |
Dette var en stor steinblokk som raste ned fra Ørjeberga i slutten av 1880-årene. Den var flat på toppen, så her kunne en sitte. Folk på Ørje gikk spasertur hit om søndagene. De gikk «fra støtta til den store sten» I 1961 ble veien her utbedret, og da ble den skutt vekk. Harald Søbyskogen var skytebas. Han la 6-7 kg. dynamitt under på overkanten. Da skuddet gikk lå den og vippet, før den rullet ut i Rødenessjøen.


(...)


FHFM er på nett!

20. feb. 2018 | Comments: 0 |

Vårt nye nettsted for å vise deler av vår billedsamling på nettet er nå tilgjengelig, dette ble offentliggjort på årsmøtet i Marker Historielag, 20 februar 2018. Vi har startet med et utvalg av eldre skolebilder samt endel bygninger. Vi vil nå månedlig legge ut flere bilder.
Inntil videre vil vi bare publisere bilder med 800 pixler på langsiden og med et vannmerke, bilder i full oppløsning uten vannmerke kan bestilles hos oss.

Følg med!