MÅNEDENS MOTIV: TRAVKJØRING KROGSTADTJERNET - FEBRUAR 2019

02. feb. 2019 | Comments: 0 |
Travkjøring på Krogstadtjernet 13. dag jul var en gammel tradisjon som holdt seg til 1960-tallet. Det var Rødenes og Øymark Travselskap som arrangerte dette. De ble stiftet i 1875, som det andre travselskap i Norge. I 1948 var ca. 50 hester som deltok, og 2-300 tilskuere. I 1956 hadde antall hester minket til ca. 30, men det var ca. 400 tilskuere. Det var stor stas, og god stemning når det var travkjøringen, og mange hadde en «liten» på lomma. Etter kjøringen var det stor fest på Bøndernes Hus (...)

Månedens motiv: Børresrud - Desember 2018

07. des. 2018 | Comments: 0 |

På slutten av 1880 tallet begynte Andreas Børresrud landhandel på Børresrud, men gikk konkurs i 1893. Deretter drev Karel Ruud fram til 1916. Broren Ole overtok og bygget ny forretningsgård i 1921, med filial på Steinhaug ved Skislett. Da forretningsgården på Børresrud brant ned den 6. februar 1940, bygget han ny forretningsgård på andre siden av veien, som står der den dag i dag.

Fra 1928 bestyrte han den nyopprettede Børresrud poståpneri. I forbindelse med landhandleriet drev han (...)


MÅNEDENS MOTIV: Tellehytte - November 2018

02. nov. 2018 | Comments: 0 |

Selma Dammyr arbeidet som teller i 42 år. Hun begynte i 1914. Hun satt og førte inn i ei bok alle stokkene som ble fløtet gjennom kanalen og ut i Øymarksjøen. Fløterne som dro tømmeret fra tømmerbommen, ropte opp antall stokker og tømmerslag. Når uka var over, regnet hun sammen det som var fløtet over i uka. Hun førte også timelister over de som arbeidet der. Dette, sammen med antall moser som lå i bukta der, sendte hun med DS Turisten ned til Saugbrugsforeningen i Halden. Det første hun (...)


Månedens motiv: Kroksund bru - Oktober 2018

30. sep. 2018 | Comments: 0 |

Kroksund bru ble bygget og tatt i bruk i november 1964. Kroksund er stedet der fylkesvei 123 krysser Rødenessjøen.

Her var det tidligere ferjeleie, tettsted og kommunesentrum i Rødenes kommune. Stedet mistet gradvis sin betydning da Rødenes og Øymark kommuner ble slått sammen til Marker kommune 1. januar 1964. Kommuneadministrasjonen flyttet til Ørje. Landhandel, postkontor og mølle ble etter hvert lagt ned, og sagbruket som det siste ca 2015. I området ble det drevet mye fløting i (...)


Månedens motiv: Ørjeberga, stor sten - September 2018

03. sep. 2018 | Comments: 0 |
Dette var en stor steinblokk som raste ned fra Ørjeberga i slutten av 1880-årene. Den var flat på toppen, så her kunne en sitte. Folk på Ørje gikk spasertur hit om søndagene. De gikk «fra støtta til den store sten» I 1961 ble veien her utbedret, og da ble den skutt vekk. Harald Søbyskogen var skytebas. Han la 6-7 kg. dynamitt under på overkanten. Da skuddet gikk lå den og vippet, før den rullet ut i Rødenessjøen.


(...)


FHFM er på nett!

20. feb. 2018 | Comments: 0 |

Vårt nye nettsted for å vise deler av vår billedsamling på nettet er nå tilgjengelig, dette ble offentliggjort på årsmøtet i Marker Historielag, 20 februar 2018. Vi har startet med et utvalg av eldre skolebilder samt endel bygninger. Vi vil nå månedlig legge ut flere bilder.
Inntil videre vil vi bare publisere bilder med 800 pixler på langsiden og med et vannmerke, bilder i full oppløsning uten vannmerke kan bestilles hos oss.

Følg med!