MÅNEDENS MOTIV: Hytta på Jørnehaugen - Des 2019

| Comments: 0 |
Edvard Jørnehaugen 1860-1944.

I vestibylen på Marker bo-og servicesenter henger et bilde av en mann som må betegnes som en av bygdas siste original. Edvard Jørnehaugen ble født i 1860 som nr. 3 av 7 søsken. Foreldrene var Erik Olsen fra Høland og Anne Helene, datter av Christian Christiansen (Kjelsen).


 


 

Familien bodde på Jørnehaugen. En av mange plasser i «Fantebyen» som ligger like ovenfor grustaket på Jørnehaugen, rv. 21, mellom Joval og Rømskog. Stua er bevart, og Marker Historielag har overtatt ansvaret etter en venneforening som hadde gjort en god jobb tidligere. Eiendommen eies av Joval gård. Stua er tømret og inneholder et rom på ca 5 x 5 m. I ene hjørnet står i dag en feleovn, ellers ei seng og et bord. Her ligger ei gjestebok hvor du kan skrive inne navnet ditt, og noen hefter om historien til Edvard og hans familie. Det var små kår på Jørnehaugen og søsknene flyttet ut etter hvert. Edvard ble bortsatt til Kallak, men flyttet hjem da han var konfirmert. Faren døde tidlig og Edvard og moren Anne Helene ble boende på Jørnehaugen. Der levde de hovedsakelig av det Edvard kunne skaffe tilveie som jeger og fisker, og historiene om jakt er mange.


 

Det var bare Edvard og en bror, Andreas, som ble boende i Rødenes. Edvard døde i Eidsberg i 1944, og er gravlagt der. Han hadde det med å snu på ordstillingen, så det han sa ble litt rart. En historie om da han rodde jordmora. Han måtte ro henne over sjøen, men det var mørkt og han fortalte senere: «Je rodde køl svarte jordmora hele natta, så je så ette henna mine».

Edvard gikk bestandig med store langstøvler. Han kjøpte størrelse nr. 47. Han hadde «frøse av seg beina» engang som smågutt, da han var skyssgutt på Kallak. Bena var nok litt vonde etter den hendelsen.


 


 


 


 

Kulturarrangement på Jørnehaugen