MÅNEDENS MOTIV: Støtta på Ørje - Nov 2019

| Comments: 0 |

I 1834 ble kanalbygger Engebret Soot, skogeier Christian Haneborg i Høland og gårdbruker Iver A. Aarnes enige om å reise en bauta til minne om 17. mai og foreningen med Sverige i 1814. Klebersteinen er hentet fra klebersteinsbruddet ved Solerød.

Innskriften er:

Denne Steen er reist
Til Minde om
Friheden af den 17. Mai og
Foreningen d 4. NOVB.
1814
AF ET FRIT FOLKS
KJÆRLIGHED
TIL DETS FORFATNING.

Toller Enger med frue.

 

Soldater ved støtta i 1905.

 

15. mai i 1834 ble «Støtta» avduket. Da var det stor fest som samlet ca 500 mennesker.

I en nisje i støtten skulle det være en løve, men det ble sagt at den lignet mere på en sau enn ei løve. Han som lagde den var nok en flinkere dyrlege enn billedhogger. I 1884 ble det plassert en ny løve her. Den var lagd av billedhogger Mathias Skeibrok. Den gamle løven ble plassert på baksiden.

Den gamle løven laget av Ole Kjøstelsen, den finnes nå på baksiden.

 

Den nye løven laget av Mathias Skeibrok, den finnes nå på forsiden.

 


 

Krysset ved Støtta etter at gata ble utbedret.

 


 

Les mer om: