MÅNEDENS MOTIV: Tellehytte - November 2018

| Comments: 0 |

Selma Dammyr arbeidet som teller i 42 år. Hun begynte i 1914. Hun satt og førte inn i ei bok alle stokkene som ble fløtet gjennom kanalen og ut i Øymarksjøen. Fløterne som dro tømmeret fra tømmerbommen, ropte opp antall stokker og tømmerslag. Når uka var over, regnet hun sammen det som var fløtet over i uka. Hun førte også timelister over de som arbeidet der. Dette, sammen med antall moser som lå i bukta der, sendte hun med DS Turisten ned til Saugbrugsforeningen i Halden. Det første hun arbeidet der var det 10 timers dag, på slutten 8 timer.

Flere bilder fra kanalen i album Arbeid og yrke.

Tellehytta på vestre Otteid. den ble flyttet til Stensrudbakken og brukt som dommerbu.