Månedens Motiv: Bøndernes Hus Ørje - Mars 2019

| Comments: 0 |

Den 8. april 1914 ble det holdt konstituerende generalforsamling i Frøken Brynildsens Hotell på Ørje. Blant sakene på møtet ble det vist tegning av bygget. I komiteen satt: P. Haneborg, A. Kilander, E. Haug og O. Braarud.

Samme år ble det skilt ut en tomt fra gnr. 91 Torp. Den lå på østsiden av Haldenveien ca. 600 m nord for gården. Bøndernes hus ble et fint laftet bygg som mange hadde glede av i 60 – 70 år. Huset ble brukt til konserter, teater og revyer. Det ble benyttet av forskjellige foreninger til bl.a. årsmøter, og ofte til dansefester. I 1981 ble eiendommen solgt til A/L Ørje Kornsilo og Mølle og revet.