Månedens motiv: Børresrud - Desember 2018

| Comments: 0 |

På slutten av 1880 tallet begynte Andreas Børresrud landhandel på Børresrud, men gikk konkurs i 1893. Deretter drev Karel Ruud fram til 1916. Broren Ole overtok og bygget ny forretningsgård i 1921, med filial på Steinhaug ved Skislett. Da forretningsgården på Børresrud brant ned den 6. februar 1940, bygget han ny forretningsgård på andre siden av veien, som står der den dag i dag.

Fra 1928 bestyrte han den nyopprettede Børresrud poståpneri. I forbindelse med landhandleriet drev han melkemottakerstasjon på Vestheim. Han drev melkerutetransport med lastebil. Ole Ruud opprettet og drev fra 1928-1942 en bilrute Kroksund-Mysen-Oslo. Da han døde i 1953 overtok datteren Berthe landhandleriet og poståpneriet fram til det ble avviklet i 1989.

En 100 år gammel landhandelshistorie var over, sammen med så mange andre landhandlerier på den tida. Det var tidens møteplass for grendelaget i uformelle omgivelser, her oppstod mange historier og her fikk man nyheter fra fjern og nær. Nå tok butikkkjedene over.

Børresrud landhandel midt i bildet, hoppbakken på Taraldrud i bakgrunnen, lastebilen til Alv Bye til venstre. Han sitter selv på bildet.

Børresrud, her begynte Børresen butikk på slutten av 1800 tallet. Huset ble revet i 1999

Gamle Børresrud landhandel som brant i 1940. Butikken ble etablert i 1908. Ny butikk ble gjennoppbygd på andre siden av veien. Rødenessjøen skimtes i bakgrunn. Prospektkort sendt til Thora Børresrud fra Mor i 1910.

Børresrud i dag