Månedens motiv: Kroksund bru - Oktober 2018

| Comments: 0 |

Kroksund bru ble bygget og tatt i bruk i november 1964. Kroksund er stedet der fylkesvei 123 krysser Rødenessjøen.

Her var det tidligere ferjeleie, tettsted og kommunesentrum i Rødenes kommune. Stedet mistet gradvis sin betydning da Rødenes og Øymark kommuner ble slått sammen til Marker kommune 1. januar 1964. Kommuneadministrasjonen flyttet til Ørje. Landhandel, postkontor og mølle ble etter hvert lagt ned, og sagbruket som det siste ca 2015. I området ble det drevet mye fløting i Risenvassdraget. Dessuten ble tømmer kjørt landveien til Kroksund og tippet i sjøen. Elektrifiseringen kom til Kroksund og Rødenes 1948–49. Kroksund var på 1800-tallet anløpssted for dampskipet Turisten som trafikkerte sjøveien mellom Tistedalen og Skulerud. På den tiden hadde stedet også hotell i bygget som senere huset kommuneadministrasjonen.


Kroksund bru - 30. des. 2013

Fotograf: Karianne Krog
 

Kroksund bru.- 21. jan. 2014

Fotograf: Karianne Krog
 

Fylkestinget på befaring i Kroksund 1960.

Musikkorpsene i Rødenes ønsket velkommen med sin dirigent Sigurd Strøm.
Fotograf: Vaaland
 

Fylkestinget på befaring i Kroksund 1960.

Musikkorpsene i Rødenes ønsket velkommen med sin dirigent Sigurd Strøm.
Fotograf: Vaaland
 

Bygging av bru ved Kroksund, åpnet 1964

Fotograf: Per J. Krog
 

Anleggsarbeide ved kroksund brua i 1964

Fotograf: Per J. Krog
 

Nye Kroksund bru blir åpnet. 1964

Fotograf: Per J. Krog
 

Åpning av Kroksund bru

Fotograf: Per J. Krog
 

Åpning av Kroksund bru. 1964

Fotograf: Ukjent / Indre Smaalenenes Avis