Månedens motiv: Rodesteiner - Mar 2021

| Comments: 0 |
Rodesteiner

Rodesteiner ble satt opp for å merke veistrekninger slik at man hadde oversikt over hvem som hadde ansvaret for vedlikehold. Hver gård som lå langs veien fikk ansvar for vedlikeholdet av en parsell, og på rodesteinene ble det hogd inn nummer som viste hvem dette var for den enkelte strekning. Lengden på roden ble regnet ut etter størrelsen på gården.

I Øymark finnes det tre rodesteiner idag. Det er to ved Gunneng og en mellom Stikle og Buer.

Steinen ved nordre Gunneng viser hvor Gråbøls rode begynte. Den ved søndre Gunneng mangler nå navn. Men lengden er 1300 alen. Steinen ved Buerveien viser rodene for Moen og Engsvik. Etter navnene kan denne være fra 1820-tallet. På den ene siden står det: Løbeno 199 Engs moen vig Anders Andersen 115 alen. På andre siden: Løbe No 18(7) Eng Moen Amund Aslaksen 79 alen.

I Rødenes kjennes det ikke til om det finnes synlige rodesteiner. Om så er, er historielaget interessert i å få vite det. Dette er viktige kulturminner som er blitt borte og glemt.


 
Nordre Gunneng - Øymark Steinen ved nordre Gunneng viser hvor Gråbøls rode begynte.  
 
Rodesten lengst syd for Gunneng. Nøttebakken.
Den ved søndre Gunneng mangler nå navn. Men lengden er 1300 alen.
 
Stikle Øymark øst Rodesten i Spøkelsesvingene.
Rodesten for Engsmoen. Løbe no 18 Engmoen Amun Aslaksen 79 alen.
 
Stikle Øymark øst Rodesten i Spøkelsesvingene.
Rodesten for Engsmoen. På andre siden er det utydelig, men trolig står det Anders Andersen, Engsvik, 115 alen
 Roteinndeling for Øymark