Feltbruk

Ved registrering av gamle fotografier er det mye informasjon som skal samles og lagres. Dette kalles teknisk for metadata, det er flere måter dette kan gjøres på, enkelt sagt er det to måter

  • I et eget system, en database, et regneark, et tekstdokument
  • 'Inni' hvert enkelt bilde
Som i mange situasjoner er det fordeler og ulemper med begge måter. Vi har valgt å lagre papirskjemaer som beskriver bildene i arkivmapper samt å lagre metadata 'inni' billedfilene. Til dette benytter vi programvaren Fotostation.

Papirskjemaet som vi benytter inneholder 8 felt med informasjon om bildet, dette er noe mindre enn de 26 som anbefales i kapittel 5 (s 40-41) av "Standard for Fotokatalogisering". Den samme publikasjonen har på side 62-65 et vedlegg som anbefaler hvilke felt i Fotostation som bør benyttes. FhFM følger ikke dette forslaget.

Dokumentasjon av XMP feltnummer og EXIF i Fotostation finnes her.

Beskrivelsen av hvordan ZenPhoto henter inn metadata fra bildene.

Vi holder på med å utarbeide en oversikt over de felter vi benytter i Fotostation, når den er ferdig vil vi publisere den her.