Litteratur

Relevant litteratur for arbeidet med å ta vare på historiske foto
 • Kulturrådet's publikasjoner for "Veiledning/kompetanse", spesielt skal nevnes:
  • ABM-skrift #72: Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum
   "Hva er lov og hva er ikke lov å gjøre med fotoarkiv og fotosamlinger i arkiv, bibliotek og museum."
   Hjelpemidlene fra side 101 og utover er lettleste og lærerike
  • ABM-skrift #55: Digitalisering av fotosamlinger
   "Målet med denne veiledningen er å sikre kvalitet og standardisering i digitaliseringsarbeidet. Digitalisering av fotosamlinger tar opp konkrete problemstillinger knyttet til møtet mellom ny teknologi og eldre fotografisk materiale. Hovedvekten er lagt på planlegging og praktisk gjennomføring av digitaliseringsprosjekter."
   Spesielt kapittel 6
  • ABM-skrift #44: Standard for fotokatalogisering
   "Standard for fotokatalogisering er utviklet som en nasjonal standard for katalogisering av fotografisk materiale. Publikasjonen presenterer standardens felt og beskriver innholdet i de enkelte feltene. I tillegg gis også noe informasjon om hvordan feltene bør brukes i det praktiske arbeidet med katalogisering. Dette er likevel ikke en håndbok i praktisk fotokatalogisering. Standarden vil implementeres ulikt i de ulike katalogiseringsverktøyene."
   Spesielt kap 3,5,6 og Vedlegg 6
  • Feltkatalog for kunst- og kulturhistoriske museer
   "Feltkatalogen skal være en retningsgivende standard for registrering i kunst- og kulturhistoriske museer i Norge. Det vil si at den gir en beskrivelse av informasjonsfelt som til sammen tilfredsstiller krav til registrering av materiale i museumssamlinger."
   Spesielt side 45 (anbefalt av Andreas Harvik, Preus museum)
 • Dokumentasjon for ZenPhoto spesielt