Om-FHFM

Fra våre vedtekter:

 1. -Formål
  Fotohistorisk Forum har som mål å bruke fotografier til dokumentasjon av kulturarven vår, altså Markers historie, ved å:
  • samle inn,
  • identifisere og dokumentere,
  • arkivere,
  • gjøre tilgjengelig for allmenheten, med særlig vekt på undervisning,
  • gi råd om sikring av gaamle foto og samtidsfoto,
  • ivareta interessene til fotograf og bildenes eier og
  • samarbeide med andre for et best mulig resultat.
 2. -Stiftelse/begrunnelse
  Fotohistorisk Forum ble startet i 2004 etter initiativ fra Marker Historielag og Marker Fotoklubb. Grunnen var ønske om å samle og sikre fotografier for å gjøre lokalhistorien mest mulig fullstendig og tilgjengelig. Fra og med 2007 er Venneforeningen Haldenvassdragets Kanalmuseum også med i Fotohistorisk Forum

Tid og sted

Det praktiske arbeidet utføres i lokaler på Ørje Bruk, om du ønsker å møte oss må du avtale tid på forhånd.

Kontaktinformasjon

FHFM har foreløpig ingen formell kontaktkanal, alle henvendelser via Marker Historielags styre på fotohistorisk@gmail.com