Registreringsskjema

Skjema for registrering

Skjemaet vi benytter ved registrering av bilder består av 8 hovedfelt samt 3 signaturfelt:
 1. Motivet - Sted
  • Navn
  • Kommune
  • Område (f.eks Rødenes øst..)
  • Gård-/bruksnr
  • Når er foto tatt (angi tid så nært som mulig)
 2. Beskrivelse av motivet
 3. Navn på personer (Begynn med 1. rekke fra venstre, så 2. rekke osv)
 4. Bildet - Tekniske opplysninger (Farge/Sorthvitt/papir/lysbilde/negativ film - beskriv kort)
 5. Fotograf - Navn, adr og tlf (Hvis død; når levde fotografen?)
 6. Bildets eier - Navn, adr og tlf
 7. Hvem som har gitt info om bildet - Navn, adr og tlf
 8. Om rett til å bruke bildet
  • Brukes fritt
  • Avtale for bruk
  • Begrenset formål
  • Vil ha egen skriftlig avtale
 9. Sted og dato for underskrifter
 10. Underskrift av bildets eier
 11. Rapport skrevet av
Vi vil med tiden legge ut en PDF av skjemaet