Teknisk Informasjon

Maskin- og programvare

FhFM benytter programmet Fotostation til å registrere data om bildene våre. Selv scanningen av bildene gjøres med en Epson bordscanner, i 48bits fargeoppløsning med 300 DPI. Bildene lagres som JPEG filer.

Arkiv status

Pr 15 mai 2017 består vårt billedarkiv av
  • 14 172 bilder
  • 74,9 GB (80 487 350 272 byte) diskplass
  • Vi har loggført ca 3000 arbeidstimer for bearbeiding og tekstredigering, i tillegg kommer frivillig innsats med faktisk scanning, anslått til 1000 timer